تفسیر آزمایش خون بارداری با کارت تخفیف بیمه آزمایشگاه

تست بارداری

تست و آزمایش خون بارداری می تواند با بررسی خون وجود هورمون حاملگی به نام گنادوتروپین کوریونی انسانی hCG تأیید کند. در صورت تشخیص 5 mIU میلیونی واحد بین المللی در هر میلی لیتر hCG در خون ، آزمایشات بارداری نتیجه مثبت خواهد داشت. هورمون HCG فقط در طول بارداری تولید می‌ شود و وجود آن حاکی از بارداری است. هورمون hCG پس از تولید در بدن هم در خون و هم در ادرار قابل‌ شناسایی می باشد

کارت تخفیف آزمایشگاه با سلامت کارت

کارت تخفیف آزمایشگاه

با کارت تخفیف آزمایشگاه سلامت کارت می توانید از خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی و سونوگرافی با کاهش هزینه 30 درصدی در مناطق مختلف تهران و البرز بهره‌ مند شوید.

نحوه خرید کارت تخفیف بیمه دندانپزشکی و زیبایی

نحوه خرید کارت تخفیف دندانپزشکی و زیبایی سلامت کارت

شرکت های بیمه ای و شرکت های خصوصی بسیاری به فکر افتادند تا خدمات دندانپزشکی و زیبایی را هم جزء بیمه قرار دهند تا برای همگان امکان استفاده وجود داشته باشد. اما نکته مهم در این نوع بیمه، سقف تعیین شده برای هر فرد می باشد.