پزشکان سلامت کارت

جستجو دربین برترین پزشکان ایران

دسته بندی پزشکان

مرتب سازی نتایج بر اساس

دکترسعید ساعدی

پوست ومووزیبایی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

سعادت آباد

 

تخصص

پوست ومووزیبایی

آزمایشگاه کیانمهر

تشخیص پزشکی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرج(مهرشهر)

 

تخصص

تشخیص پزشکی

آزمایشگاه پیشگامان

تشخیص طبی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرج(عظیمیه)

 

تخصص

تشخیص طبی

آزمایشگاه مهران

پاتوبیولوژی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرج(عظیمیه)

 

تخصص

پاتوبیولوژی

آزمایشگاه آنالیز

کرج(چهارراه طالقانی)

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرج(طالقانی)

 

تخصص

کرج(چهارراه طالقانی)

آزمایشگاه صوفیا

پاتوبیولوژی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

جردن

 

تخصص

پاتوبیولوژی

آزمایشگاه نصرت

پاتوبیولوژی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

ستارخان

 

تخصص

پاتوبیولوژی

آزمایشگاه امین

تشخیص طبی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بریانک

 

تخصص

تشخیص طبی

آزمایشگاه ثمره

پاتوبیولوژی و تشخیص طبی

پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

پاسداران

 

تخصص

پاتوبیولوژی و تشخیص طبی