روکش زیرکونیا و پی اف ام PFM

روکش دندان زیرکونیا

روکش دندان یک ساختار توخالی، نازک و کلاه مانند است که روی سطح دندان‌ های طبیعی قرار می‌ گیرد. روکش ها به طور کامل کل دندان را می‌ پوشانند.