باید ها و نباید های جراحی دندان عقل با بیمه سلامت کارت

دندان عقل

دندان عقل معمولا به سه صورت روییده، نیمه نهفته، نهفته می باشد. دندان عقل ممکن است اصلا وجود نداشته باشد یا بیش از یک عدد در هر طرف دهان باشد. برای رویش دندان عقل فک باید فضای خالی در دهان داشته باشد. اگر دندان فضای کافی برای رشد نداشته باشد به صورت نیمه نهفته و نهفته باقی می ماند و راهی برای بیرون آمدن پیدا نمی کند.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات