انواع آزمایش خون با بیمه آزمایشگاه سلامت کارت

آزمایش خون با کارت تخفیف آزمایشگاه سلامت کارت

آزمایش خون یکی از مهم‌ترین راه‌ های بررسی سلامت بدن، پیشگیری و درمان به موقع بیماری‌ و ناهنجاری‌ها است. اکثر افراد تمام آزمایشات تشخیصی را در واژه آزمایش خون جای می‌دهند اما صدها نوع آزمایش متفاوت وجود دارد که از راه نمونه خونی انجام می‌شود.