plus-dynamic-color-min
کلینیک هیوا
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

رشت(مطهری)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:روزهای زوج 17 _9 پنجشنبه ها :20:30 _17:30 با تعئین وقت قبلی

تعرفه های کلینیک هیوا

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات