کلینیک هیوا
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

رشت(مطهری)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:روزهای زوج 17 _9 پنجشنبه ها :20:30 _17:30 با تعئین وقت قبلی

تعرفه های کلینیک هیوا

ردیفنوع خدماتتعرفه آزادتعرفه با تخفیف
بوتاکس
1بوتاکس مصپورت کل صورت800,000560,000
2بوتاکس زیربغل950,000665,000
3بوتاکس کف پا950,000665,000
4بوتاکس کف دست950,000665,000
ژل
5رپلژن1,500,0001,050,000
6رئوفیل1,500,0001,050,000
7ادری1,300,000910,000
8نورامیس3,500,0002,450,000
مزوتراپی
9مزوتراپی مو1,800,0001,260,000
10مزوتراپی صورت (رویتاکر)1,500,0001,050,000
11مزوتراپی صورت (بایو اسکین)1,000,000700,000
12مزوتراپی دست (جهت جوانسازی)1,500,0001,050,000
13مزو لاغری غبغب700,000490,000
14مزو لاغری شکم و پهلو1,200,000840,000
کربوکسی تراپی
15زیر چشم (جلسه ای)150,000105,000
16زیر چشم (5 جلسه ای)600,000420,000
17زیر چشم (10 جلسه ای)1,000,000700,000
18کل صورت (جلسه ای)300,000210,000
19کل صورت (5 جلسه ای)1,300,000910,000
20کل صورت (10 جلسه ای)2,000,0001,400,000
21مو (جلسه ای)280,000196,000
22مو (5 جلسه ای)1,200,000840,000
23مو (10 جلسه ای)1,900,0001,330,000
24غبغب جهت لاغری (جلسه ای)250,000175,000
25غبغب جهت لاغری (5 جلسه ای)1,000,000700,000
26غبغب جهت لاغری (10 جلسه ای)1,800,0001,260,000
27زیربغل جهت روشن سازی (جلسه ای)280,000196,000
28زیر بغل جهت روشن سازی (5 جلسه ای)1,200,000840,000
29زیربغل جهت روشن سازی (10 جلسه ای)1,900,0001,330,000
30بیکینی جهت روشن سازی(جلسه ای)300,000210,000
31بیکینی جهت روشن سازی (5 جلسه ای)1,300,000910,000
32بیکینی جهت روشن سازی(10 جلسه ای)2,000,0001,400,000
33کشاله ران جهت روشن سازی(جلسه ای)250,000175,000
34کشاله ران جهت روشن سازی(5جلسه ای)1,000,000700,000
35کشاله ران جهت روشن سازی (10 جلسه ای)1,800,0001,260,000
36دست ها جهت روشن سازی(جلسه ای)250,000175,000
37دست ها جهت روشن سازی(5 جلسه ای)1,000,000700,000
38دست ها جهت روشن سازی (10 جلسه ای)1,800,0001,260,000
39بازو جهت لاغری(جلسه ای)280,000196,000
40بازو جهت لاغری (5 جلسه ای)1,200,000840,000
41بازو جهت لاغری (10 جلسه ای)1,900,0001,330,000
42درمان استریا شکم (جلسه ای )بین
200،000
تا
300،000
بین
140،000
تا
210،000
43درمان استریا شکم (5 جلسه ای)بین
1،000،000
تا
1،300،000
بین
700،000
تا
910،000
44درمان استریا شکم (10 جلسه ای)بین
1،500،000
تا
2،000،000
بین
1،050،000
تا
1،400،000
45شکم و پهلو (جلسه ای)500,000350,000
46شکم و پهلو (5 جلسه ای)2,000,0001,400,000
47شکم و پهلو (10 جلسه ای)3,500,0002,450,000
سایر خدمات
48کربن تراپی صورت900,000630,000
49کربن تراپی بیکینی750,000525,000
50کربن تراپی زیربغل650,000455,000
51کربن زانو850,000595,000
52کربن آرنج650,000455,000
53خالبرداری (بستکی به اندازه خال دارد)بین
50،000
تا
300،000
بین
35،000
تا
210،000
54پرسینگ گوش250,000175,000
55پرسینگ بینی400,000280,000
56پرسینگ ناف500,000350,000
57پرسینگ لب400,000280,000
58پرسینگ ابرو400,000280,000
59پرسینگ میکرودرمال600,000420,000
آر اف + کویتیشن
60غبغب (جلسه ای)180,000126,000
61غبغب (6 جلسه ای)600,000420,000
62غبغب (10 جلسه ای)750,000525,000
63غبغب (12 جلسه ای)850,000595,000
64غبغب (15 جلسه ای)980,000680,000
65بازو (جلسه ای)200,000140,000
66بازو (6 جلسه ای)800,000560,000
67بازو (10 جلسه ای)950,000665,000
68بازو (12 جلسه ای)1,050,000735,000
69بازو(15 جلسه ای)1,200,000840,000
70شکم (جلسه ای)300,000210,000
71شکم (6 جلسه ای)1,100,000770,000
72شکم (10 جلسه ای)1,500,0001,050,000
73شکم (12 جلسه ای)1,680,0001,176,000
74شکم (15 جلسه ای)1,800,0001,260,000
75پهلو (جلسه ای)250,000175,000
76پهلو (6 جلسه ای)1,000,000700,000
77پهلو (10 جلسه ای)1,350,000945,000
78پهلو (12 جلسه ای)1,450,0001,015,000
79پهلو (16 جلسه ای)1,500,0001,050,000
80شکم و پهلو(جلسه ای)380,000266,000
81شکم و پهلو (6 جلسه ای)1,250,000875,000
82شکم و پهلو (10 جلسه ای)1,900,0001,330,000
83شکم و پهلو (12 جلسه ای)2,000,0001,400,000
84شکم و پهلو(16 جلسه ای)2,450,0001,715,000
85پشت کمر(جلسه ای)200,000140,000
86پشت کمر(6 جلسه ای)800,000560,000
87پشت کمر (10 جلسه ای)950,000665,000
88پشت کمر(12 جلسه ای)1,000,000700,000
89پشت کمر(16 جلسه ای)1,200,000840,000
90ران(جلسه ای)300,000210,000
91ران(6 جلسه ای)1,100,000770,000
92ران (10 جلسه ای)1,500,0001,050,000
93ران(12 جلسه ای)1,680,0001,176,000
94ران (16 جلسه ای)1,800,0001,260,000
95کل بدن(جلسه ای)1,200,000840,000
96کل بدن(6 جلسه ای)5,000,0003,500,000
97کل بدن(10 جلسه ای)7,500,0005,250,000
98کل بدن(12 جلسه ای)7,800,0005,460,000
99کل بدن (16 جلسه ای)8,250,0005,775,000
لیزر بانوان
100کل صورت80,00056,000
101کل گردن80,00056,000
102زیربغل و بیکینی (خط مایو رایگان)155,000108,000
103کل بدن(صورت رایگان)680,000475,000
104نیم تنه بالا (صورت رایگان)360,000250,000
105نیم تنه پایین(زیربغل رایگان)400,000280,000
106کل دست190,000133,000
107کل پا280,000196,000
108کل دست و کل پا380,000266,000
109ساعد هر دو دست200,000140,000
110کل بدن کاربردی(چانه رایگان)550,000385,000
111کل بدن اقتصادی380,000266,000
لیزر آقایان
112خط گونه و گوش وکل گردن180,000126,000
113زیربغل و بیکینی185,000129,500
114کل بدن(خط گونه رایگان)850,000595,000
115نیم تنه بالا (خط گونه رایگان)500,000350,000
116نیم تنه پایین(زیربغل رایگان)480,000336,000
117کل دست250,000175,000
118کل پا350,000245,000
119کل دست و کل پا350,000245,000
120ساعد و ساق250,000175,000
121کل بدن کاربردی(خط گونه رایگان)650,000455,000
122کل بدن اقتصادی490,000340,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات