در حال بارگیری

کلینیک آران
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرمانشاه(چهار راه موئد)

 

تخصص

دارای پزشکان متعددبا تخصص متفاوت می باشد.

روز ها وتایم های کاری:شنبه تا چهارشنبه 12:30-9و 20:30-16

تعرفه های کلینیک آران

 

نام پزشک کلینیک آران استان:کرمانشاه(خ موید)
نوع درمان تعرفه آزاد نظام پزشکی به تومان تعرفه با تخفیف به تومان
خدمات
معاینه توسط پزشک عمومی 132,000 79,000
ست یکبار مصرف 75,000 45,000
پانسمان 75,000 45,000
رادیو گرافی
عکس پری اپیکال 112,000 67,000
عکس دیجیتال 150,000 90,000
کشیدن دندان
کشیدن دندان قدامی(دائمی) 500,000 300,000
کشیدن دندان خلفی(دائمی) 867,000 520,000
کشیدن دندان عقل معمولی 1,217,000 730,000
کشیدن دندان نهفته 2,250,000 1,350,000
کشیدن ریشه باقی از هر دندان 875,000 525,000
بیرو آوردن ریشه دندان در نسج نرم 1,475,000 885,000
بیرو آوردن ریشه دندان در نسج سخت 1,875,000 1,125,000
درمان دارای ساکت (هر جلسه) 450,000 270,000
باز کردن آبسه داخل دهان 475,000 285,000
بخیه هر ناحیه 435,000 260,000
جرم گیری
جرم گیری + بروساژ هر فک 467,000 280,000
عصب کشی
درمان ریشه یک کانال 1,117,000 670,000
درمان ریشه دو کانال 1,367,000 820,000
درمان ریشه سه کانال 1,550,000 930,000
درمان ریشه یک کانال دندان 7 1,455,000 800,000
درمان ریشه دو کانال دندان 7 1,746,000 960,000
درمان ریشه سه کانال دندان 7 2,250,000 1,350,000
درمان ریشه چهار کانال دندان 7 2,691,000 1,480,000
درمان ریشه سه کانال دندان 6 2,182,000 1,200,000
درمان ریشه یک کانال دندان 8 1,746,000 960,000
درمان ریشه دوکانال دندان 8 2,091,000 1,150,000
درمان ریشه سه کانال دندان 8 2,455,000 1,350,000
درمان مجدد ریشه هر کانال 1,146,000 630,000
پین داخل عاج یا کانال 250,000 150,000
عصب کشی هر کانال اضافه 628,000 345,000
ترمیمی پر کردن
ترمیم آمالگام یک سطحی 960,000 480,000
ترمیم آمالگام دو سطحی 1,020,000 510,000
ترمیم آمالگام سه سطحی 1,260,000 630,000
ترمیم آمالگام چهارسطحی 1,700,000 850,000
ترمیم کامپوزیت یک سطحی 1,440,000 720,000
ترمیم کامپوزیت دو سطحی 1,580,000 790,000
ترمیم کامپوزیت سه سطحی 1,760,000 880,000
ترمیم کامپوزیت چهارم سطحی(بیلداپ) 2,040,000 1,020,000
پالپوتومی اورژانس دندان دایمی 1,350,000 675,000
کامپوزیت زیبایی
کامپوزیت وینر سوئیسی 1,610,000 1,125,000
کامپوزیت وینر ژاپنی 1,500,000 1,050,000
کامپوزیت وینر IPS 3,230,000 2,100,000
بلیچینگ مطب (هرفک) 3,000,000 1,800,000
بلیچینگ خانه هر فک 2,250,000 1,350,000
پولیش ونیر هر فک 625,000 375,000
افزایش طول تاج دندان 1,400,000 840,000
کف بندی 400,000 240,000
پروتز
هزینه پروتز کامل هر فک 6,800,000 4,425,000
هزینه پروتز ژلاتینی هر فک 7,380,000 4,800,000
هزینه کروم کبالت هر فک + لابراتور 4,500,000 3,150,000
اطفال
بروساژ و فلوراید تراپی هر فک 322,000 225,000
فیشورسیلانت هر دندان 750,000 525,000
کشیدن دندان شیری قدامی 343,000 240,000
کشیدن دندان شیری خلفی 386,000 270,000
پالپوتومی 750,000 525,000
ارتودنسی
هزینه ارتودنسی ثابت یک فک 11,250,000 ………
هزینه ارتودنسی ثابت پیچیده یک فک 13,500,000 ………
هزینه ارتودنسی سکشنال یک فک 900,000 ……….
ایمپلنت
ایمپلنت عادی با یک واحد روکش 12,000,000 ………
ایمپلنت درجه یک با یک واحد روکش ……..
ایمپلنت عالی وممتاز با یک واحد روکش 17,350,000 ……..
هزینه پودر استخوان 2,100,000 …….
ممبرین 2,100,000 …….
روکش
روکش PFM +هزینه لابراتور 2,470,000 1,480,000
پست ریختگی هر واحد 1,050,000 630,000
چسباندن هر واحد روکش 300,000 180,000
فایبر پست هر واحد 875,000 525,000
 روکش زیرکونیا + هزینه لابراتور 4,000,000 2,400,000
روکش لمینیت 6,220,000 4,350,000

 

 

تعرفه ها

درباره ما

وام

خانه