دکتر هادی عروجی اصفهانی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

گنبدکاووس(طالقانی)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا چهارشنبه 19 _14

تعرفه های دکتر هادی عروجی اصفهانی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
1ويزيت و طرح درمان131,50090,000
2ست یکبار مصرف90,00054,000
3پانسمان90,00054,000
4گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
112,00077,000
5گرافی پانورکس270,000186,000
6گرافی لترال سفالومتري270,000186,000
هزینه های جراحی
7کشیدن دندان قدامی( دائمی)550,000.....
8کشیدن دندان خلفی( دائمی)620,000....
9کشیدن هر دندان عقل682,000....
10جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,462,000.....
11جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت1,764,000....
12جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,054,000....
13آلوئولوپﻻستی نیم فک1,818,000....
14عمیق کردن وستیبول نیم فک2,276,000....
15فرنکتومی828,000....
16کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,016,000....
17بازکردن آبسه داخل دهان500,000....
18درمان دراي ساکت( هر جلسه)500,000....
19بخیه هر ناحیه508,000....
20اکسپوز کردن دندان1,257,000....
21قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,181,000....
22بیوپسی از بافت نرم977,000....
23بیوپسی از بافت سخت1,169,000....
24بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,115,000....
ترمیم
25ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج910,000....
26ترمیم آمالگام دو سطحی1,143,000....
27ترمیم آمالگام سه سطحی1,493,000....
28ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج1,166,000....
29ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه1,588,000....
30ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,004,000....
31ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )1,820,000....
32ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )2,560,000....
33پین داخل عاج يا داخل کانال480,000....
34کف بندی600,000....
35اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,078,000...
درمان ریشه
36پالپوتومی اورژانس دندان دائمی868,000....
37درمان ريشه يک کاناله1,506,000....
38درمان ريشه دو کاناله1,728,000....
39درمان ريشه سه کاناله2,086,000....
40به ازاي هر کانال اضافه629,000....
41درمان ريشه يک کاناله دندان71,506,000....
42درمان ريشه دو کاناله دندان71,728,000....
43درمان ريشه سه کاناله دندان72,086,000....
44درمان ريشه يک کاناله دندان81,506,000....
45درمان ريشه دو کاناله دندان81,728,000....
46درمان ريشه سه کاناله دندان82,086,000....
47درمان مجدد يک کاناله1,762,000....
48درمان مجدد دو کاناله2,083,000....
49درمان مجدد سه کاناله2,529,000....
50به ازاي هر کانال اضافه816,000...
51درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان71,762,000....
52درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان72,083,000...
53درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان72,529,000...
54درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان81,762,000....
55درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان82,083,000...
56درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان82,529,000...
57قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,502,000....
58قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول1,655,000...
59قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول1,797,000...
60قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی963,000...
61رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,060,000...
62اپکسوژنزيس هر دندان1,317,000...
63درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,312,000...
پریو
64جرم گیري يک فک504,000252,000
65بروساژ يک فک100,00050,000
66جرم گیري و بروساژ دوفک1,134,000567,000
67فلپ1/4 دهان2,007,000....
68فلپ1/6 دهان1,643,000...
69پیوند آزاد لثه( دندان اول)2,825,000....
70پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,205,000...
71افزايش طول تاج1,639,000...
72ديستال وج1,515,000...
73همی سکشن و قطع ريشه1,278,000...
پروتز
74پروتز کامل هر فک6,995,000....
75پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان5,186,000....
76فلیپر تا 3 دندان هر فک3,132,000...
77پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک9,779,000...
78ریلاین پروتز هر فک2,385,000....
79پست ريختگی1,951,000....
80فايبر پست1,244,000...
81دراوردن روکش قديمی302,000190,000
82چسباندن روکش قديمی586,000369,000
83خارج کردن بريج قديمی404,000254,000
84چسباندن بريج قديمی802,000505,000
85دراوردن پست يا پین قديمی883,000556,000
86نايت گارد2,548,000....
روکش
87روکش PFM3,718,000....
88روکش زیرکونیوم4,363,000....
89روکش لمینت6,800,0004,760,000
90چسباندن هر واحد روکش350,000210,000
اطفال
91کشیدن دندان قدامی( شیري)461,000....
92کشیدن دندان خلفی (شیري)516,000....
93پالپوتومی دندان شیري1,096,000....
94بروساژ و فلورايد تراپی هر فک507,000....
95فیشور سیلنت هر دندان618,000....
96ترمیم PRR( دندان دائمی)883,000....
97روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,169,000...
98ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال850,000....
99ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,056,000....
100ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,374,000....
101ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال995,000....
102ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,399,000....
103ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال1,778,000....
104فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)1,902,000....
105فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)2,493,000...
106فضا نگهدار متحرک-يک طرفه1,718,000...
107فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک1,891,000...
108پالپکتومی دندان شیري قدامی851,000....
109پالپکتومی دندان شیري خلفی1,061,000...
ارتودنسی
110ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)14,300,000....
111ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک16,045,000...
112ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)9,190,000...
113پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)5,725,000...
114پلاک فانکشنال(اطفال)7,142,000...
115توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال8,008,000...
116ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,003,000...
ایمپلنت
117ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش13,000,000....
118ایمپلنت کره ای درجه 1 با یک واحد روکش15,700,00011,000,000
119ایمپلنت سوئیسی با یک واحد روکش18,700,00013,100,000
120سینوس لیفتOPEN9,505,0006,558,000
121سینوس لیفتCLOSE5,790,0003,995,000
122پودر استخوان2,800,0001,931,000
123ممبرین2,800,0001,931,000
124پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت3,719,0002,566,000
کامپوزیت زیبایی
125کامپوزیت ونیر سوئیسی2,200,000....
126کامپوزیت ونیر ژاپنی2,200,000....
127کامپوزیت ونیر IPS3,230,000....
128بلیچینگ مطب (هر فک)3,550,0002,150,000
129بلیچینگ خانه (هر فک)2,750,0001,650,000
130پولیش ونیر (هر فک)800,000480,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات