دکتر هادی عروجی اصفهانی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

گنبدکاووس(طالقانی)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا چهارشنبه 19 _14

تعرفه های دکتر هادی عروجی اصفهانی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
1ويزيت و طرح درمان..........
2ست یکبار مصرف117,00070,000
3پانسمان117,00070,000
4گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
145,00094,000
5گرافی پانورکس350,000227,000
6گرافی لترال سفالومتري350,000227,000
هزینه های جراحی
7کشیدن دندان قدامی( دائمی)720,000...
8کشیدن دندان خلفی( دائمی)810,000...
9کشیدن هر دندان عقل900,000..
10جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,900,000...
11جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت2,293,000...
12جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,670,000...
13آلوئولوپﻻستی نیم فک2,360,000...
14عمیق کردن وستیبول نیم فک2,900,000...
15فرنکتومی1,100,000...
16کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,600,000...
17بازکردن آبسه داخل دهان700,000...
18درمان دراي ساکت( هر جلسه)700,000...
19بخیه هر ناحیه660,000...
20اکسپوز کردن دندان1,650,000...
21قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,500,000...
22بیوپسی از بافت نرم1,200,000...
23بیوپسی از بافت سخت1,500,000...
24بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,700,000...
ترمیم
25ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج1,200,000...
26ترمیم آمالگام دو سطحی1,500,000...
27ترمیم آمالگام سه سطحی1,900,000...
28ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج1,500,000..
29ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه2,000,000...
30ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,600,000...
31ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )2,350,000...
32ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )3,300,000...
33پین داخل عاج يا داخل کانال650,000...
34کف بندی800,000...
35اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,700,000...
درمان ریشه
36پالپوتومی اورژانس دندان دائمی1,150,000....
37درمان ريشه يک کاناله1,900,000...
38درمان ريشه دو کاناله2,240,000...
39درمان ريشه سه کاناله2,700,000...
40به ازاي هر کانال اضافه820,000...
41درمان ريشه يک کاناله دندان71,900,000...
42درمان ريشه دو کاناله دندان72,240,000...
43درمان ريشه سه کاناله دندان72,700,000...
44درمان ريشه يک کاناله دندان81,900,000..
45درمان ريشه دو کاناله دندان82,240,000...
46درمان ريشه سه کاناله دندان82,700,000...
47درمان مجدد يک کاناله2,200,000...
48درمان مجدد دو کاناله2,700,000...
49درمان مجدد سه کاناله3,200,000...
50به ازاي هر کانال اضافه1,100,000...
51درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان72,200,000...
52درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان72,700,000...
53درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان73,200,000...
54درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان82,200,000...
55درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان82,700,000...
56درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان83,200,000...
57قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,900,000...
58قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول2,100,000...
59قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول2,300,000...
60قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی1,250,000....
61رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,300,000....
62اپکسوژنزيس هر دندان1,700,000...
63درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,700,000....
پریو
64جرم گیري يک فک700,000420,000
65بروساژ يک فک150,00075,000
66جرم گیري و بروساژ دوفک1,500,000900,000
67فلپ1/4 دهان2,600,000...
68فلپ1/6 دهان2,100,000....
69پیوند آزاد لثه( دندان اول)3,650,000...
70پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,500,000...
71افزايش طول تاج2,150,000...
72ديستال وج1,900,000...
73همی سکشن و قطع ريشه1,600,000...
پروتز
74پروتز کامل هر فک9,100,000.....
75پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان6,700,000...
76فلیپر تا 3 دندان هر فک4,100,000....
77پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک12,000,000...
78ریلاین پروتز هر فک3,100,000...
79پست ريختگی2,540,000...
80فايبر پست1,620,000...
81دراوردن روکش قديمی400,000252,000
82چسباندن روکش قديمی770,000485,000
83خارج کردن بريج قديمی525,000330,000
84چسباندن بريج قديمی1,050,000683,000
85دراوردن پست يا پین قديمی1,100,000715,000
86نايت گارد3,310,000...
روکش
87روکش PFM4,835,000...
88روکش زیرکونیوم5,650,000...
89روکش لمینت8,840,0006,200,000
90چسباندن هر واحد روکش455,000320,000
اطفال
91کشیدن دندان قدامی( شیري)600,000...
92کشیدن دندان خلفی (شیري)670,000...
93پالپوتومی دندان شیري1,425,000
94بروساژ و فلورايد تراپی هر فک659,000....
95فیشور سیلنت هر دندان803,000...
96ترمیم PRR( دندان دائمی)1,145,000....
97روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,520,000...
98ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال1,105,000...
99ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,370,000...
100ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,800,000...
101ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال1,295,000...
102ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,810,000...
103ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال2,310,000...
104فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)2,470,000...
105فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)3,240,000...
106فضا نگهدار متحرک-يک طرفه2,230,000...
107فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک2,458,000...
108پالپکتومی دندان شیري قدامی1,106,000...
109پالپکتومی دندان شیري خلفی1,380,000....
ارتودنسی
110ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)18,600,000...
111ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک20,850,000...
112ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)11,950,000...
113پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)7,440,000...
114پلاک فانکشنال(اطفال)9,285,000...
115توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال10,410,000...
116ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,603,000...
ایمپلنت
117ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش14,300,000...
118ایمپلنت کره ای درجه 1 با یک واحد روکش17,300,00012,000,000
119ایمپلنت اروپایی با یک واحد روکش21,000,00014,700,000
120سینوس لیفتOPEN12,350,0008,027,000
121سینوس لیفتCLOSE7,530,0004,970,000
122پودر استخوان3,640,0002,548,000
123ممبرین3,640,0002,548,000
124پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت4,835,0003,142,000
کامپوزیت زیبایی
125کامپوزیت ونیر سوئیسی2,800,000...
126کامپوزیت ونیر ژاپنی2,800,000...
127کامپوزیت ونیر IPS4,000,000...
128بلیچینگ مطب (هر فک)4,600,0003,000,000
129بلیچینگ خانه (هر فک)3,500,0002,100,000
130پولیش ونیر (هر فک)1,050,000.....

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات