دکتر نسترن تاج آبادی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اراک(ملک)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:روزهای فرد 20_17 با تعئین وقت قبلی

تعرفه های دکتر نسترن تاج آبادی (زیبایی)

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات