دکتر محمد جواد نقی زاده
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اردبیل(میدان ورزش)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا پنجشنبه 19 _15

تعرفه های دکتر محمد جواد نقی زاده (زیبایی)

 

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات