دکتر مجتبی حیدری
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اندیشه (فاز 1)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:شنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه 18 _10

تعرفه های دکتر مجتبی حیدری

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات