plus-dynamic-color-min
دکتر فاطمه کریمی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بوشهر (خ سنگی)

 

تخصص

جراح_دندانپزشک

تایم ها و روزهای کاری :از شنبه تا چهارشنبه 21 _17

تعرفه های دکتر فاطمه کریمی

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات