دکتر علی ویسی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

کرمانشاه (میدان فردوسی)

 

تخصص

متخصص جراحی عمومی

ساعات و روزهای کاری:یکشنبه سه شنبه پنجشنبه 21 _18

تعرفه های دکتر علی ویسی(متخصص جراحی عمومی)

 

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات