دکتر عبدالمجید قلی زاده پاشا
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

 

تخصص

فوق تخصص جراح پلاستیک

روزها و ساعات کاری:

تعرفه های دکتر عبدالمجید قلی زاده پاشا

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات