دکتر عابد قاری
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اراک(عضد)

 

تخصص

متخصص جراحی عمومی و لاپاراسکوپی

ساعات و روزهای کاری:شنبه دوشنبه چهارشنبه 22 – 16

تعرفه های دکتر عابد قاری(اراک _جراحی)

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

 

 

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات