دکتر شهریار امید قائمی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

ساوه

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:دوشنبه سه شنبه 22 _10

تعرفه های دکتر شهریار امید قائمی(ساوه)

 

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

 

 

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات