دکتر سید مرتضی موحدی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بابل (میدان کشوری)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:همه روزه با تعئین وقت قبلی

تعرفه های دکتر سید مرتضی موحدی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
1ويزيت و طرح درمان131,50090,000
2ست یکبار مصرف90,00054,000
3پانسمان90,00054,000
4گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
112,00077,000
5گرافی پانورکس270,000186,000
6گرافی لترال سفالومتري270,000186,000
هزینه های جراحی
7کشیدن دندان قدامی( دائمی)550,000275,000
8کشیدن دندان خلفی( دائمی)620,000310,000
9کشیدن هر دندان عقل682,000341,000
10جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,462,000731,000
11جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت1,764,000882,000
12جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,054,0001,027,000
13آلوئولوپﻻستی نیم فک1,818,000909,000
14عمیق کردن وستیبول نیم فک2,276,0001,138,000
15فرنکتومی828,000414,000
16کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,016,0001,008,000
17بازکردن آبسه داخل دهان500,000250,000
18درمان دراي ساکت( هر جلسه)500,000250,000
19بخیه هر ناحیه508,000254,000
20اکسپوز کردن دندان1,257,000867,000
21قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,181,000815,000
22بیوپسی از بافت نرم977,000615,000
23بیوپسی از بافت سخت1,169,000736,000
24بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,115,0001,459,000
ترمیم
25ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج2,200,0001,500,000
26ترمیم آمالگام دو سطحی2,300,0001,600,000
27ترمیم آمالگام سه سطحی2,500,0001,700,000
28ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج2,200,0001,500,000
29ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه2,300,0001,600,000
30ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,500,0001,700,000
31ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )2,600,0001,800,000
32ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )2,600,0001,800,000
33پین داخل عاج يا داخل کانال480,000302,000
34کف بندی600,000360,000
35اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,078,0001,122,000
درمان ریشه
36پالپوتومی اورژانس دندان دائمی868,000434,000
37درمان ريشه يک کاناله3,600,0002,500,000
38درمان ريشه دو کاناله4,300,0003,000,000
39درمان ريشه سه کاناله5,000,0003,500,000
40درمان ریشه چهار کاناله5,000,0003,500,000
41قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,502,0001,036,000
42قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول1,655,0001,142,000
43قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول1,797,0001,240,000
44قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی963,000520,000
45رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,060,000625,000
46اپکسوژنزيس هر دندان1,317,000777,000
47درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,312,000774,000
پریو
48جرم گیري يک فک504,000252,000
49بروساژ يک فک100,00050,000
50جرم گیري و بروساژ دوفک1,134,000567,000
51فلپ1/4 دهان2,007,0001,184,000
52فلپ1/6 دهان1,643,000969,000
53پیوند آزاد لثه( دندان اول)2,825,0001,949,000
54پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,205,000831,000
55افزايش طول تاج1,639,0001,032,000
56ديستال وج1,515,000954,000
57همی سکشن و قطع ريشه1,278,000805,000
پروتز
58پروتز کامل هر فک6,995,0004,826,000
59پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان5,186,0003,578,000
60فلیپر تا 3 دندان هر فک3,132,0002,161,000
61پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک9,779,0006,747,000
62ریلاین پروتز هر فک2,385,0001,645,000
63پست ريختگی3,000,0002,000,000
64فايبر پست1,244,000858,000
65دراوردن روکش قديمی302,000190,000
66چسباندن روکش قديمی586,000369,000
67خارج کردن بريج قديمی404,000254,000
68چسباندن بريج قديمی802,000505,000
69دراوردن پست يا پین قديمی883,000556,000
70نايت گارد2,548,0001,605,000
روکش
71روکش PFM5,000,0003,500,000
72روکش زیرکونیوم5,800,0004,000,000
73روکش لمینتاز 7،000،000 تا 10،000،000از 5،500،000 تا 7،000،000
74چسباندن هر واحد روکش350,000210,000
اطفال
75کشیدن دندان قدامی( شیري)461,000290,000
76کشیدن دندان خلفی (شیري)516,000325,000
77پالپوتومی دندان شیري1,096,000690,000
78بروساژ و فلورايد تراپی هر فک507,000319,000
79فیشور سیلنت هر دندان618,000389,000
80ترمیم PRR( دندان دائمی)883,000556,000
81روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,169,000736,000
82ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال850,000535,000
83ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,056,000665,000
84ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,374,000865,000
85ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال995,000626,000
86ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,399,000881,000
87ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال1,778,0001,120,000
88فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)1,902,0001,198,000
89فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)2,493,0001,570,000
90فضا نگهدار متحرک-يک طرفه1,718,0001,082,000
91فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک1,891,0001,191,000
92پالپکتومی دندان شیري قدامی851,000536,000
93پالپکتومی دندان شیري خلفی1,061,000668,000
ارتودنسی
94ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)14,300,00010,026,000
95ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک16,045,00011,230,000
96ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)9,190,0006,341,000
97پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)5,725,0003,950,000
98پلاک فانکشنال(اطفال)7,142,0004,928,000
99توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال8,008,0005,525,000
100ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,003,0001,382,000
ایمپلنت
101ایمپلنت درجه 1 با یک واحد روکش21,000,00015,000,000
102سینوس لیفتOPEN9,505,0006,558,000
103سینوس لیفتCLOSE5,790,0003,995,000
104پودر استخوان2,800,0001,931,000
105ممبرین2,800,0001,931,000
106پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت3,719,0002,566,000
کامپوزیت زیبایی
107کامپوزیت ونیر IPSاز 3،000،000 تا 3،500،000از 2،000،000 تا 2،500،000
108بلیچینگ مطب (هر فک)7,900,0005,500,000
109بلیچینگ خانه (هر فک)5,000,0003,500,000
110پولیش ونیر (هر فک)800,000480,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات