دکتر سید ابراهیم ارشدی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بوشهر(سبزآباد)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا چهارشنبه 22 _16

تعرفه های دکتر سید ابراهیم ارشدی

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات