دکتر رضا صالحی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اراک(شریعتی)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا پنجشنبه عصرها 20 -17 دوشنبه و چهارشنبه صبح ها 13 _10

تعرفه های دکتر رضا صالحی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
ويزيت و طرح درمان131,50090,000
ست یکبار مصرف90,00054,000
پانسمان90,00054,000
گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
112,00077,000
گرافی پانورکس270,000186,000
گرافی لترال سفالومتري270,000186,000
هزینه های جراحی
کشیدن دندان قدامی( دائمی)550,000275,000
کشیدن دندان خلفی( دائمی)620,000310,000
کشیدن هر دندان عقل682,000341,000
جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,462,000731,000
جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت1,764,000882,000
جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,054,0001,027,000
آلوئولوپﻻستی نیم فک1,818,000909,000
عمیق کردن وستیبول نیم فک2,276,0001,138,000
فرنکتومی828,000414,000
کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,016,0001,008,000
بازکردن آبسه داخل دهان500,000250,000
درمان دراي ساکت( هر جلسه)500,000250,000
بخیه هر ناحیه508,000254,000
اکسپوز کردن دندان1,257,000867,000
قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,181,000815,000
بیوپسی از بافت نرم977,000615,000
بیوپسی از بافت سخت1,169,000736,000
بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,115,0001,459,000
ترمیم
ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج910,000491,000
ترمیم آمالگام دو سطحی1,143,000617,000
ترمیم آمالگام سه سطحی1,493,000806,000
ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج1,166,000583,000
ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه1,588,000794,000
ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,004,0001,002,000
ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )1,820,000910,000
ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )2,560,0001,382,000
پین داخل عاج يا داخل کانال480,000302,000
کف بندی600,000360,000
اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,078,0001,122,000
درمان ریشه
پالپوتومی اورژانس دندان دائمی868,000434,000
درمان ريشه يک کاناله1,506,0001,039,000
درمان ريشه دو کاناله1,728,0001,192,000
درمان ريشه سه کاناله2,086,0001,439,000
به ازاي هر کانال اضافه629,000434,000
درمان ريشه يک کاناله دندان71,506,0001,039,000
درمان ريشه دو کاناله دندان71,728,0001,192,000
درمان ريشه سه کاناله دندان72,086,0001,439,000
درمان ريشه يک کاناله دندان81,506,0001,039,000
درمان ريشه دو کاناله دندان81,728,0001,192,000
درمان ريشه سه کاناله دندان82,086,0001,439,000
درمان مجدد يک کاناله1,762,0001,215,000
درمان مجدد دو کاناله2,083,0001,437,000
درمان مجدد سه کاناله2,529,0001,745,000
به ازاي هر کانال اضافه816,000563,000
درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان71,762,0001,215,000
درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان72,083,0001,437,000
درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان72,529,0001,745,000
درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان81,762,0001,215,000
درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان82,083,0001,437,000
درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان82,529,0001,745,000
قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,502,0001,036,000
قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول1,655,0001,142,000
قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول1,797,0001,240,000
قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی963,000520,000
رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,060,000625,000
اپکسوژنزيس هر دندان1,317,000777,000
درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,312,000774,000
پریو
جرم گیري يک فک504,000252,000
بروساژ يک فک100,00050,000
جرم گیري و بروساژ دوفک1,134,000567,000
فلپ1/4 دهان2,007,0001,184,000
فلپ1/6 دهان1,643,000969,000
پیوند آزاد لثه( دندان اول)2,825,0001,949,000
پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,205,000831,000
افزايش طول تاج1,639,0001,032,000
ديستال وج1,515,000954,000
همی سکشن و قطع ريشه1,278,000805,000
پروتز
پروتز کامل هر فک6,995,000.....
پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان5,186,0003,578,000
فلیپر تا 3 دندان هر فک3,132,0002,161,000
پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک9,779,0006,747,000
ریلاین پروتز هر فک2,385,0001,645,000
پست ريختگی1,951,0001,346,000
فايبر پست+ترمیم کامپوزيت1,244,000858,000
دراوردن روکش قديمی302,000190,000
چسباندن روکش قديمی586,000369,000
خارج کردن بريج قديمی404,000254,000
چسباندن بريج قديمی802,000505,000
دراوردن پست يا پین قديمی883,000556,000
نايت گارد2,548,0001,605,000
روکش
روکش PFM3,718,0002,565,000
روکش زیرکونیوم4,363,0003,010,000
روکش لمینت6,800,0004,760,000
چسباندن هر واحد روکش350,000210,000
اطفال
کشیدن دندان قدامی( شیري)461,000290,000
کشیدن دندان خلفی (شیري)516,000325,000
پالپوتومی دندان شیري1,096,000690,000
بروساژ و فلورايد تراپی هر فک507,000319,000
فیشور سیلنت هر دندان618,000389,000
ترمیم PRR( دندان دائمی)883,000556,000
روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,169,000736,000
ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال850,000535,000
ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,056,000665,000
ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,374,000865,000
ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال995,000626,000
ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,399,000881,000
ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال1,778,0001,120,000
فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)1,902,0001,198,000
فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)2,493,0001,570,000
فضا نگهدار متحرک-يک طرفه1,718,0001,082,000
فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک1,891,0001,191,000
پالپکتومی دندان شیري قدامی851,000536,000
پالپکتومی دندان شیري خلفی1,061,000668,000
ارتودنسی
ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)14,300,000.....
ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک16,045,000.....
ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)9,190,000......
پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)5,725,000.....
پلاک فانکشنال(اطفال)7,142,000.....
توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال8,008,000.....
ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,003,000......
ایمپلنت
ایمپلنت کره ای CIS و DENTISبا یک واحد روکش13,000,0009,100,000
ایمپلنت کره ای DIO با یک واحد روکش15,700,00011,000,000
ایمپلنت شترومن سوئیسی با یک واحد روکش18,700,00013,100,000
سینوس لیفتOPEN9,505,0006,558,000
سینوس لیفتCLOSE5,790,0003,995,000
پودر استخوان2,800,0001,931,000
ممبرین2,800,0001,931,000
پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت3,719,0002,566,000
کامپوزیت زیبایی
کامپوزیت دیاموند آلمانی2,600,0001,800,000
کامپوزیت سارمکو سوئیس2,900,0002,000,000
کامپوزیت توکویاما ژاپن3,300,0002,200,000
بلیچینگ مطب (هر فک)3,550,0002,150,000
بلیچینگ خانه (هر فک)2,750,0001,650,000
پولیش ونیر (هر فک)800,000480,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات