دکتر افشین حیدری
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

هشتگرد(خوئینی ها)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری: روزهای زوج 21 _13

تعرفه های دکتر افشین حیدری

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات