دکتر مهشید برومندپور
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

شیراز (چهارراه زرگری)

 

تخصص

پزشک عمومی

هر روز از ساعت 22 _8

تعرفه های کلینیک هامین

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات