دکتر مهسا کیان مهر(زیبایی)
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

سبزوار(شهرک توحید)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا پنجشنبه 12 _9 20 _16

تعرفه های دکتر مهسا کیان مهر (زیبایی)

 

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات