دکتر مسعود ملازاده
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

بندرعباس (رسالت)

 

تخصص

متخصص جراحی عمومی و لاپاروسکپی

ساعات و روزهای کاری:شنبه یکشنبه سه شنبه چهارشنبه 21_19

تعرفه های دکتر مسعود ملازاده

 

 

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات