دکتر قاسم دخت وصی(زیبایی)
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

زنجان (جاده شهرک)

 

تخصص

متخصص طب اورژانس

ساعات و روزهای کاری:شنبه دوشنبه چهارشنبه 20_16:30

تعرفه های دکتر قاسم دخت وصی(زیبایی)

 

درشرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات