دکتر فاطمه شب کوهی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

اهواز(پادادشهر)

 

تخصص

جراح _دندانپزشک

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا پنجشنبه 21_9

تعرفه های دکتر فاطمه شب کوهی

ردیفخدماتتعرفه آزاد (تومان)تعرفه با تخفیف(تومان)
معاینه و تشخیص
1ويزيت و طرح درمان131,50090,000
2ست یکبار مصرف90,00054,000
3پانسمان90,00054,000
4گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
112,00077,000
5گرافی پانورکس270,000186,000
6گرافی لترال سفالومتري270,000186,000
هزینه های جراحی
7کشیدن دندان قدامی( دائمی)550,000275,000
8کشیدن دندان خلفی( دائمی)620,000310,000
9کشیدن هر دندان عقل682,000341,000
10جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم1,462,000731,000
11جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت1,764,000....
12جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت2,054,000.....
13آلوئولوپﻻستی نیم فک1,818,000909,000
14عمیق کردن وستیبول نیم فک2,276,0001,138,000
15فرنکتومی828,000414,000
16کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی2,016,0001,008,000
17بازکردن آبسه داخل دهان500,000250,000
18درمان دراي ساکت( هر جلسه)500,000250,000
19بخیه هر ناحیه508,000254,000
20اکسپوز کردن دندان1,257,000867,000
21قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون)1,181,000815,000
22بیوپسی از بافت نرم977,000615,000
23بیوپسی از بافت سخت1,169,000736,000
24بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان2,115,0001,459,000
ترمیم
25ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج910,000491,000
26ترمیم آمالگام دو سطحی1,143,000617,000
27ترمیم آمالگام سه سطحی1,493,000806,000
28ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج1,166,000583,000
29ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه1,588,000794,000
30ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار2,004,0001,002,000
31ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ )1,820,000910,000
32ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ )2,560,0001,382,000
33پین داخل عاج يا داخل کانال480,000302,000
34کف بندی600,000360,000
35اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک)2,078,0001,122,000
درمان ریشه
36پالپوتومی اورژانس دندان دائمی868,000434,000
37درمان ريشه يک کاناله1,506,0001,039,000
38درمان ريشه دو کاناله1,728,0001,192,000
39درمان ريشه سه کاناله2,086,0001,439,000
40به ازاي هر کانال اضافه629,000434,000
41درمان ريشه يک کاناله دندان71,506,0001,039,000
42درمان ريشه دو کاناله دندان71,728,0001,192,000
43درمان ريشه سه کاناله دندان72,086,0001,439,000
44درمان ريشه يک کاناله دندان81,506,0001,039,000
45درمان ريشه دو کاناله دندان81,728,0001,192,000
46درمان ريشه سه کاناله دندان82,086,0001,439,000
47قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3)1,502,0001,036,000
48قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول1,655,0001,142,000
49قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول1,797,0001,240,000
50قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی963,000520,000
51رتروگراد-به ازاء هر ريشه1,060,000625,000
52اپکسوژنزيس هر دندان1,317,000777,000
53درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem1,312,000774,000
پریو
54جرم گیري يک فک504,000252,000
55بروساژ يک فک100,00050,000
56جرم گیري و بروساژ دوفک1,134,000567,000
57فلپ1/4 دهان2,007,0001,184,000
58فلپ1/6 دهان1,643,000969,000
59پیوند آزاد لثه( دندان اول)2,825,0001,949,000
60پیوند آزاد لثه( دندان مجاور)1,205,000831,000
61افزايش طول تاج1,639,0001,032,000
62ديستال وج1,515,000954,000
63همی سکشن و قطع ريشه1,278,000805,000
پروتز
64پروتز کامل هر فک6,995,0004,826,000
65پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان5,186,0003,578,000
66فلیپر تا 3 دندان هر فک3,132,0002,161,000
67پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک9,779,0006,747,000
68ریلاین پروتز هر فک2,385,0001,645,000
69پست ريختگی1,951,0001,346,000
70فايبر پست1,244,000858,000
71دراوردن روکش قديمی302,000190,000
72چسباندن روکش قديمی586,000369,000
73خارج کردن بريج قديمی404,000254,000
74چسباندن بريج قديمی802,000505,000
75دراوردن پست يا پین قديمی883,000556,000
76نايت گارد2,548,0001,605,000
روکش
77روکش PFM3,718,0002,565,000
78روکش زیرکونیوم4,363,0003,010,000
79روکش لمینت6,800,0004,760,000
80چسباندن هر واحد روکش350,000210,000
اطفال
81کشیدن دندان قدامی( شیري)461,000290,000
82کشیدن دندان خلفی (شیري)516,000325,000
83پالپوتومی دندان شیري1,096,000690,000
84بروساژ و فلورايد تراپی هر فک507,000319,000
85فیشور سیلنت هر دندان618,000389,000
86ترمیم PRR( دندان دائمی)883,000556,000
87روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته1,169,000736,000
88ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال850,000535,000
89ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال1,056,000665,000
90ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال1,374,000865,000
91ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال995,000626,000
92ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال1,399,000881,000
93ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال1,778,0001,120,000
94فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM)1,902,0001,198,000
95فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM)2,493,0001,570,000
96فضا نگهدار متحرک-يک طرفه1,718,0001,082,000
97فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک1,891,0001,191,000
98پالپکتومی دندان شیري قدامی851,000536,000
99پالپکتومی دندان شیري خلفی1,061,000668,000
ارتودنسی
100ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال)14,300,000....
101ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک16,045,000....
102ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود)9,190,000...
103پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال)5,725,000...
104پلاک فانکشنال(اطفال)7,142,000...
105توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال8,008,000...
106ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک)2,003,000...
ایمپلنت
107ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش13,000,000....
108ایمپلنت کره ای درجه 1 با یک واحد روکش15,700,000...
109ایمپلنت سوئیسی با یک واحد روکش18,700,000....
110سینوس لیفتOPEN9,505,000...
111سینوس لیفتCLOSE5,790,000...
112پودر استخوان2,800,000....
113ممبرین2,800,000...
114پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت3,719,000...
کامپوزیت زیبایی
115کامپوزیت ونیر سوئیسی2,200,0001,500,000
116کامپوزیت ونیر ژاپنی2,200,0001,500,000
117کامپوزیت ونیر IPS3,230,0002,100,000
118بلیچینگ مطب (هر فک)3,550,0002,150,000
119بلیچینگ خانه (هر فک)2,750,0001,650,000
120پولیش ونیر (هر فک)800,000480,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات