دکتر علی فاضل یزدی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

سمنان(میدان سعدی)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:از شنبه تا چهارشنبه 22 _16 و پنجشنبه ها 20 _14

تعرفه های دکتر علی فاضل یزدی(زیبایی)

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات