دکتر سید مرتضی حسینی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

ساری (بلوار خزر)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:

تعرفه های دکتر سید مرتضی حسینی(زیبایی)

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات