دکتر سید مرتضی حسینی
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

ساری (بلوار خزر)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:

تعرفه های دکتر سید مرتضی حسینی

ردیفخدماتتعرفه ازاد (تومان)تعرفه با تخفیف (تومان)
بوتاکس
1بوتاکس دیستون800,000600,000
2بوتاس مصپورت900,000675,000
3بوتاس کره ای1,000,000750,000
فیلر
4فیلر خط لبخند زاویه فک گونه چونه (زیشل کره)2,000,0001,500,000
5فیلر خط لبخند زاویه فک گونه چونه (نورامیس و اینوووسنس)2,500,0001,875,000
6فیلر خط لبخند زاویه فک گونه چونه (رووفیل)3,800,0002,250,000
7فیلر خط لبخند زاویه فک گونه چونه (پرفکتا)4,500,0003,375,000
8فیلر خط لبخند زاویه فک گونه چونه(نیوویا)4,500,0003,375,000
9فیلر لب نورامیس اینووسنس2,500,0001,875,000
10فیلر لب رووفیل3,800,0002,850,000
11فیلر لب پرفکتا4,800,0003,600,000
12فیلر لب نیوویا6,000,0004,500,000
13فیلر زیر رچشم نورامیس و اینووسنس2,500,0001,875,000
14فیلر زیر چشم رووفیل3,800,0002,850,000
15فیلر زیر چشم پرفکتا4,800,0003,600,000
16فیلر زیر چشم نیوویا6,000,0004,500,000
17فیلر بینی نورامیس و اینووسنس2,600,0001,950,000
18فیلر بینی رووفیل3,900,0002,925,000
19فیلر بینی پرفکتا4,800,0003,600,000
20فیلر بینی نیوویا6,000,0004,500,000
سایر خدمات
21prp1,000,000750,000
22مزو مو فیوژن800,000600,000
23مزو مو رویتاکر900,000675,000
24مزو صورت فیوژن900,000675,000
25مزو صورت رویتاکر1,100,000825,000

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات