دکتر جلیل اکبری
پزشک مورد تایید

پزشک مورد تایید

محدوده

خرم آباد(شهدا)

 

تخصص

پزشک عمومی

ساعات و روزهای کاری:شنبه تا پنجشنبه 19:30 _16

تعرفه های دکتر جلیل اکبری(زیبایی)

 

در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.

خانه

تعرفه ها

درباره ما

وام

سوالات